Contact Us

บริษัท เอส เค คาร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการเช่ารถหาดใหญ่ ราคาถูก ไม่แพง ขับเอง เราเปิดให้บริการรถเช่าหาดใหญ่มาไม่ต่ำกว่า 15 ปี เราจดทะเบียนบริษัทถูกต้องผู้เช่าสามารถตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในการใช้บริการของเรา บริษัทของเรามุ่งเน้นให้บริการเช่ารถหาดใหญ่ ง่ายๆไม่มีบัตรเครดิตก็เช่าได้ ไม่มีมัดจำ มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เช่าได้แล้ว

 

เช่ารถหาดใหญ่
เช่ารถหาดใหญ่

 

ที่อยู่ออกใบหัก ณ ที่จ่าย

 

บริษัท เอส.เค.คาร์.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2281/36 หมู่ 6 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0905558004390

 

Web : https://www.skcar.co.th
FB : facebook.com/skcargroup
Email : songkhlatour@gmail.com
Tel : 0817380127
Tel : 0814781166
Lind ID : @skcar

 

เช่ารถหาดใหญ่
เช่ารถหาดใหญ่

 

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

 

บริษัท เอส.เค.คาร์.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2281/36 หมู่ 6 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905558004390

Call Now Button